Personvernerklæring

Sist oppdatert: 27.04.2023


Innledning

Vi i Elekt tar ditt personvern på alvor. Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og oppgir formålet med behandlingen. I erklæringen kan du også se hvem dine personopplysninger deles med. Med «behandling» menes all form for innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering (eller en kombinasjon av disse) av personopplysninger. Vi behandler alle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

Når du benytter Elekt sine tjenester, besøker nettsiden eller bruker en av Elekt sine apper, bekrefter du at du er kjent med vår personvernerklæring og at vi behandler personopplysninger om deg.


1.0 Behandlingsansvarlig

Elekt AS

Org. nr.: 920 766 854

Vestre Kanalkai 24

7010 Trondheim

personvernombud@elekt.no


2.0 Behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med:

 • Appene våre, herunder brukeratferd og identifisering av bruker.
 • Registrering av kunder, samt oppstart, gjennomføring og avslutning av kundeforhold.
 • Leveranse av tjenester (se spesifisering i punkt 3 under).
 • Nyhetsbrev og interesselister.
 • Kommunikasjon og markedsføring.
 • Inn- og utgående kundesupport.
 • Analyse av brukeratferd, logging og føring av statistikk (se vår Cookie-erklæring for nærmere informasjon).

Vi samler inn personopplysningene enten direkte fra deg ifm. for eksempel registrering for en av våre tjenester, eller så samler vi de inn fra tredjeparter. Slike tredjeparter kan for eksempel være Elhub, så fremt vi leverer en tjeneste til deg som gir oss lov til å uthente slik informasjon. Nedenfor har vi beskrevet nærmere hvilke personopplysninger vi behandler samt hvorfor og hvordan vi gjør det for de enkelte tjenestene.


3.0 Generell Informasjon om personopplysninger vi behandler for å levere tjenestene våre

Når du bruker Elekt sine tjenester, samler vi inn personopplysninger om deg som hjelper oss å identifisere deg som bruker. Dette omfatter blant annet enhetsidentifikatorer, som gir oss informasjon om hvilken enhet du benytter når du bruker våre tjenester.

For å øke brukeropplevelsen din og øke relevansen på tips, råd og markedsføring vil vi også etterspørre samtykke for å gi deg informasjon tilpasset deg. Vi kan også behandle slik informasjon basert på en såkalt berettiget interesse. Les mer om dette i avsnittene under.

Når du fortsetter å benytte Elekt sine tjenester har du mulighet til å laste opp mer informasjon om deg selv og registrere deg som bruker. Informasjonen som samles inn, avhenger av hvilke tjenester du benytter. Dette kan være strømdata, navn, målepunkts-ID med mer. I slike tilfeller vil vi gi deg informasjon om når data samles inn.

Den nærmere beskrivelsen av behandlingen av personopplysninger, formål og rettslig grunnlag for innsamling av informasjon i forbindelse med våre tjenester følger nedenfor.


3.1 Registrere brukerprofil

Dersom du velger å registrere deg som bruker i en av våre tjenester oppretter vi en profil som samler informasjonen din på en plass, noe som gjør at du kan logge inn på tvers av enheter og få tilgang til all informasjonen vi har registrert om deg.

For å opprette en brukerprofil behandler vi personopplysningene du oppgir ved registrering. Informasjonen samles via en av autentiseringsløsningene vi benytter for å vite at du er deg (registrering med «Google logg inn», «Apple ID», Vipps eller BankID). I tilknytning til brukerprofilen behandler vi informasjon som fornavn, etternavn, telefonnummer, fødselsnummer, e-post, adresse, bilde (dersom du har lagt inn dette), KundeID fra iOS/Google, Device ID.

Behandlingen av personopplysninger nevnt i dette punktet er basert på at det er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg om å levere den aktuelle tjenesten du oppretter en brukerprofil for og har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(b).


3.2 Bruk av strømdata

Ved bruk av våre tjenester har man mulighet til å dele sine strømdata via Elhub (målernummer, målepunkts-ID, målepunktadresse, strømforbruk time for time) eller via en sanntidsmåler, også kalt HAN-port (strømforbruk i sanntid og siste time, spenningsnivå og overskuddskraft).

Vi behandler denne dataen for å visualisere tjenester relatert til innsikt i strømforbruk, nettleie og strømkostnader. I tillegg har vi mulighet til å gi deg tips og råd basert på denne informasjonen, dette inkluderer også anbefalinger til strømavtale og varslinger ved mistanke om feil i fakturering fra din strømleverandør.

For å hente ut informasjon fra Elhub må vi både ha en avtale med deg og du må ha delt informasjonen med oss via Elhub. Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en avtale og har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(b).

Enkelte funksjonaliteter, som anbefalinger til strømavtale, vil skje i kombinasjon med fakturainformasjon samlet inn separat med ditt samtykke. Denne behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(a) og du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

Når du bruker vår tjeneste for detaljert oversikt over hva som bruker strøm i hjemmet ditt vil vi i tillegg samle inn informasjon om din husstand for å øke kvaliteten på disse analysene. Dette kan være informasjon om f.eks. størrelse på bolig, antall medlemmer i husstanden, byggeår og lignende. Vår underleverandør på detaljert oversikt over strømforbruk er selskapet Eliq AB. For å foreta en analyse av strømforbruket med bakgrunn i områdets temperatur- og værforhold deler vi i tillegg informasjon om lokalisering av dine strømmålere til Eliq.

Informasjon om dine strømdata lagres til din brukerprofil dersom du har opprettet dette.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne levere best mulig analyse til deg, og er basert på vår berettigede interesse i å tilby gode tjenester. Behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(f).


3.3 Analyse av din strømavtale og visning av faktura i app

Når du ber oss om å gjennomføre en analyse av din strømavtale ved å benytte vår tjeneste for fakturasjekk, benytter vi ditt fødselsnummer til å hente ut informasjon fra eFaktura-plattformen. Dette skjer etter du har autentisert deg ved hjelp av Vipps eller BankID. Via eFaktura-plattformen får vi tilgang til strømrelaterte fakturaer inntil 16 måneder tilbake i tid. Når vi henter ut fakturaer vil disse inneholde personopplysninger knyttet til din strøm- eller nettleieavtale avhengig av hva som står oppført på fakturaen. I sammenheng med autentiseringen behandler vi også annen informasjon om deg som person (fornavn, etternavn, e-post, adresse og enhetsidentifikatorer som forteller oss om hvilken enhet du er på).

For å holde deg orientert om analyseresultater vil vi benytte varsling i app, epost eller SMS.

Elekt AS har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet, noe som betyr at vi er underlagt høy grad av sikkerhet i sammenheng med innhenting av denne typen opplysninger. Vi vil alltid etterspørre samtykke fra deg før innhentingen skjer.

Dersom du ønsker at vi skal vise dine strøm- og nettleiefakturaer i appen benytter vi samme metode som ved analyse av strømfaktura.

Behandlingen er basert på ditt samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).


3.4 Familiedeling

Hvis du gir andre personer tilgang til dine strømmålere i appen, vil Elekt dele personopplysninger med disse personene. Det er imidlertid ditt ansvar å sikre at du ikke deler informasjon med andre enn de du ønsker skal få innsikt i ditt strømforbruk. Personopplysninger vi deler er ditt navn, epostadresse, telefonnummer, målernummer/målepunkt-ID, målepunktsadresse, samt detaljert oversikt over ditt strømforbruk, strøm- og nettleiefaktura.

Tilgangen opprettholdes helt til du selv trekker denne tilbake. Behandlingen er basert på ditt samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).


3.5 Varslingstjenester i appen

Dersom du aktiverer varslinger om f.eks. strømpriser i appen vil vi benytte enhetsidentifikatorer for å sende riktig varsel til riktig enhet. Dersom du har lagt til lokasjoner i appen, enten manuelt eller dette er innhentet i sammenheng med at du har benyttet en av våre andre tjenester (f.eks. analyse av din strømavtale) vil vi også kunne behandle din adresse for å sende deg varsel for relevante prisområder.

Du kan selv velge å skru av og på varslinger i app-innstillingene dine. Behandlingen er basert på ditt samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).


3.6 Oppgradering til Elekt+ eller kjøp i Elekt Shop

Dersom du har valgt å oppgradere til Elekt+ abonnement gjennom såkalt «in-app purchase» via Google Play eller App Store vil vi behandle informasjon om din valgte betalingsmetode.

Om du kjøper noe i Elekt Shop vil vi behandle personopplysninger om deg i sammenheng med levering av produktene (navn, adresse og lignende) i tillegg til å behandle informasjon om din valgte betalingsmåte.


Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre avtalen om kjøp og har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(b).


3.7 Tilbakemeldinger i appen

Dersom du velger å gi oss en tilbakemelding i appen benytter vi enhetsidentifikatorer for å få kunne svare deg opp via en notifikasjon. I den sammenheng innhenter vi også informasjon om hvilken type enhet du benytter når du gir oss en tilbakemelding. Dette kan for eksempel være operativsystem, type telefon, hvilken versjon du har av appen og lignende informasjon som kan hjelpe oss å avdekke eventuelle feil raskere.

I tilfeller der du fyller inn din kontaktinformasjon i de valgfrie feltene for tilbakemeldinger (som navn og e-postadresse) vil informasjonen kun bli brukt til å kontakte deg og forbedre tjenestene våre. Vi vil aldri bruke slik informasjon til andre formål, som for å markedsføre produktene våre videre, eller for å avsløre din personlige informasjon til en tredjepart for kommersielle gevinster.

Behandlingen er basert på vår berettigede interesse etter GDPR artikkel 6 (1)(f). Vår berettigede interesse er å kunne tilby god kundeservice i forbindelse med svar på henvendelser.


4.0 Generell informasjon om personopplysninger som behandles for å forbedre brukeropplevelser

Vi behandler personopplysninger om deg som beskrevet i avsnitt 4.1, 4.2 og 4.3 for å hjelpe oss å forstå hvordan tjenestene våre brukes og for å forbedre brukeropplevelsen.

I den sammenhengen samler vi for eksempel inn informasjon om hvor ofte du benytter ulike tjenester, varighet av bruk, app-krasjer, hvilke annonser du klikker på og hvilken funksjonalitet du har benyttet.

Vi samler også inn informasjon om enheten(e) du benytter for å få tilgang til tjenestene våre. Dette kan være maskinvare- og programvareinformasjon, IP-adresse, enhets-ID, enhetsspesifikke- og appinnstillinger (f.eks. språk, tidssone, nettlesertype, varslingsinnstillinger), type bruker (betalende/gratis) og identifikatorer knyttet til informasjonskapsler eller andre teknologier som kan identifisere enheten eller nettleseren din (f.eks. IMEI/UDID, Secure Android ID, IDFA, AAID og Firebase Installation ID).

Vi vil noen ganger be om å spore deg på tvers av enheter og applikasjoner på mobilen din. Sporingen gjør vi enten for egne formål for å samle inn informasjon som vi kan benyttet til å forbedre brukeropplevelse, eller for tredjeparter. Hvis du ønsker å velge bort interessebasert sporing på tvers av applikasjoner og enheter, kan du gjøre det gjennom innstillingene på mobilen og gå til personvern. Vær oppmerksom på at Apple, Google eller andre plattformer kan endre fremgangsmåten på dette når som helst.


4.1 Brukeradferd

Vi logger og analyserer brukeradferd i appen og på nettsidene våre for å kunne forbedre våre tjenester og din brukeropplevelse, finne feil og for å kunne gi deg relevant informasjon.

På nettsidene våre benytter vi informasjonskapsler til å samle statistikk om hvordan nettsidene brukes. For Appen benytter vi et Software Development Kit (SDK) for å få tilgang til en rekke verktøy for ytelsesovervåking, krasjrapportering og analyse. Vi benytter Firebase, en av de mest populære SDK-ene for både Android og iOS, som er nødvendig for å kunne bruke Google Analytics og andre Googles tjenester for apper (blant annet for å kunne deg sende varslinger om strømprisene).

Informasjonen vi behandler kan deles inn i følgende kategorier:

 • Nødvendige, er nødvendige for at nettsidene og appen skal fungere som de skal. Kan ikke velges bort.
 • Funksjonelle, sørger for at appen og nettsidene tilpasses dine valg.
 • Analyse-/statistikk, brukes til å spore brukere og aktivitet på våre plattformer, som gir oss innsikt til å forbedre tjenester, brukeropplevelser og kommunikasjon. Dette kan for eksempel være når du beveger deg mellom skjermer, trykker på knapper, bruker ulik funksjonalitet og lignende.
 • Markedsføring, benyttes for å kunne gi deg relevant kommunikasjon og markedsføring. Dette gjør at vi kan vise deg relevante tilbud og annonser fra oss og tredjeparter på egne flater og andre nettsteder.

I noen tilfeller vil vi spore atferd på tvers av apper, men da vil vi innhente samtykke fra deg i forkant. Denne behandlingen er basert på samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).

Ut over dette logger vi din alder, kjønn, geografiske lokalisering og bruksmønster. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å kunne forbedre våre tjenester og din brukeropplevelse og er basert på GDPR artikkel 6 (1)(f).


4.2 Annonsering i appen via tredjepartsnettverk

Som gratisbruker vil du få opp annonser fra tredjeparter i Appen vår. Disse annonsene vises av tredjeparts annonsenettverk. Du kan aktivere og deaktivere personlig tilpassede annonser i appen vår ved hjelp av samtykkeløsningen. Dersom du deaktiverer samtykke for personlige annonser, vil du fortsatt bli vist annonser. Disse vil da ikke være knyttet til din personlige informasjon og vil ikke være tilpasset deg, de kan derfor virke mindre relevante.

Dersom du er Elekt+ abonnenent vil du få en brukeropplevelse helt uten annonser fra tredjeparter (som f.eks. AdMob, Xandr, Applovin), men kan fortsatt få tilbud fra våre partnere.


4.3 Profilering og segmentering

For å kunne gi brukerne av våre tjenester relevant og tilpasset informasjon, tips og råd for å mestre strøm, samt markedsføre produkter og tjenester behandler vi personopplysninger om deg. For å få til dette benytter vi oss av profilering og segmentering av brukere.

Behandlingen består av å samle inn informasjon om våre brukere, for deretter å plassere brukerne inn i en bestemt profil eller et bestemt segment. Elekt vil deretter tilpasse annonser, informasjon og rådgivning til den spesifikke profilen/segmentet.

Når vi utvikler profiler og segmenter til kommunikasjon, markedsføring og analyseformål, bruker vi følgende informasjon:

 • Opplysninger du har gitt oss i forbindelse med kjøp av produktene og tjenestene våre.
 • Opplysninger du deler med oss når du bruker tjenestene våre.
 • Opplysninger om din brukeradferd når du benytter tjenestene våre.

Vi bruker opplysningene dine for å sikre at vi tilbyr deg mest mulig relevante og tilpassede tjenester og tilbud.

Behandlingen er nødvendig for å kunne gi informasjon, rådgivning og markedsføring tilpasset våre brukere. Vi har vurdert at vi har en berettiget interesse i å sørge for at Elekt fremstår som relevant for kunden jf. GDPR artikkel 6 (1)(f).


5.0 Markedsføring

For å kunne gi deg så relevante tips og råd i markedsføringen av produktene og tjenestene våre bruker vi kontaktopplysningene du har gitt oss ved å bruke tjenestene våre, samt opplysninger om ditt bruksmønster for å kunne følge deg opp. Dette gjør at vi kan foreslå å ta i bruk funksjonalitet vi tror du vil ha nytte av for å nå målene dine og mestre strøm enda bedre (for eksempel ved å sende deg varslinger i appen, e-post eller gi deg relevant markedsføring i andre kanaler). Vi kan også foreslå nye funksjoner og tjenester som vi tror du kommer til å like og ha nytte av.

For at vi skal kunne tilpasse informasjon og anbefalinger til deg, benytter vi oss av profilering og segmentering, som beskrevet ovenfor. Disse kan inneholde ulike data om deg, kundeforholdet, brukeradferden din, kjøpshistorikk og lignende, avhengig av hva du har samtykket til ved bruk av tjenestene våre. For å kunne kommunisere med deg utenfor våre egne tjenester, som via e-post, SMS eller på andre nettsider og apper behandler vi personopplysninger om deg som muliggjør dette. Basert på informasjon om våre brukere kan vi nå ut til potensielle nye brukere med relevant markedsføring.

Dersom du har et eksisterende kundeforhold med oss, er behandlingen basert på vår berettigede interesse i å tilby best mulig tjeneste g kommunikasjon rundt våre tjenester. Behandlingen er basert på GDPR artikkel 6 (1)(f).

Dersom du ikke har et eksisterende kundeforhold med oss, vil vi be om samtykke til digital markedsføring. Behandlingen er da basert på GDPR artikkel 6 (1)(a).


5.1 Nyhetsbrev og interesselister

For markedsføring og informasjonsformål sender vi ut nyhetsbrev og fører interesselister. Vi innhenter alltid ditt samtykke før du blir satt på liste for mottak av nyhetsbrev og/eller interesseliste. Formålet er å kunne informere deg om nyheter som angår Elekt eller ved promotering av nye produkter/tjenester/tilbud. Ved slikt samtykke vil vi behandle navn, adresse, epost og telefonnummer. Du vil forbli på slike lister til du selv aktivt velger å trekke tilbake samtykket. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).


5.2 Annen elektronisk kommunikasjon

Vi behandler dine personopplysninger som navn, e-post, telefonnummer for å sende ut informasjon og kommunisere med deg vedrørende de av våre tjenester du benytter deg av.

Når informasjonen er viktig for avtaleforholdet (betalende bruker av appen eller kunde av Elekt Shop) er vårt rettslige grunnlag for behandlingen avtale etter GDPR artikkel 6 (1)(b).


6.0 Sosiale medier

Vi svarer på generelle spørsmål fra kundene våre i flere sosiale medier. Vi behandler i den forbindelse ditt navn og annen informasjon som fremkommer i forbindelse med din henvendelse. Du må aldri oppgi personlig informasjon når du kontakter oss i disse kanalene. Vi tar personvern på alvor, og sletter innlegg som inneholder personlig informasjon, som for eksempel personnummer eller målepunkt-ID dersom vi blir gjort oppmerksomme på dette. Hvis du ønsker personlig rådgivning, kan du heller benytte en sikker kanal, som for eksempel via appen eller chat på våre nettsider.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne tilby en god kundeopplevelse og svare på henvendelser fra våre kunder og er basert på GDPR artikkel 6 (1)(f).


7.0 Inkasso

I tilfeller av betalingsmislighold vil vi benytte oss av eksterne selskaper for inkasso. For å gjennomføre disse aktivitetene benytter vi oss av kredittvurderings-leverandører samt inkasso-selskap som Kredinor. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen er vår berettigede interesse i å innkreve betaling etter GDPR artikkel 6 (1)(f).


8.0 Barn

Personer under 13 år skal ikke sende inn personopplysninger gjennom våre tjenester. Vi oppfordrer foresatte til å følge med på barnas bruk av tjenesten og hjelpe oss med å håndheve dette.


9.0 Samarbeidspartnere og andre

Elekt behandler personopplysninger i forbindelse med leverandøravtaler og avtaler med samarbeidspartnere. Vi behandler personopplysninger som navn, rolle/stilling, telefonnummer, e-postadresse, tilknyttet bedrift/selskap.

Behandlingen er basert på GDPR artikkel 6 (1)(f) og vår berettigede interesse er å kunne samhandle med kontraktsparter.


10.0 Overføring av personopplysninger

Personopplysninger som samles inn fra deg kan deles med leverandører som behandler personopplysninger på vegne av Elekt; som server hosting-leverandører, datalagringsleverandører, kundesupport-systemer, betalingstjenesteleverandører, leverandører av ytelsesovervåkning, leverandører av kommunikasjonsplattformer, leverandører av funksjonalitet for strømtjenester og lignende. Disse er våre «databehandlere».

Noen ganger kan personopplysningene overføres og behandles av tredjepartsleverandører som beskrevet ovenfor være etablert i USA eller andre land utenfor EU. Vi kan også overføre dine opplysninger dersom hele eller deler av virksomheten vår selges. Vi vil alltid benytte oss av strenge sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. I tilfelle det overføres personopplysninger til tredjeparter utenfor EU eller EØS, som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, vil Elekt iverksette tiltak for å sikre dine personopplysninger på best mulig måte. Dette kan for eksempel være ved å iverksette tiltak for å ekskludere din IP-adresse eller andre personopplysninger før de prosesseres utenfor EU.

Som hovedregel deler ikke Elekt personopplysninger med tredjeparter. Dersom vi skal dele personopplysninger med tredjeparter vil vi enten innhente ditt samtykke, eller sørge for at det foreligger et annet lovlig rettslig grunnlag for å dele personopplysningene. 10.1 Oversikt over databehandlere og andre behandlingsansvarlige vi overfører personopplysninger til

Vi overfører ikke personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik overføring. I tabellen under er det oppgitt hvilke selskaper vi overfører personopplysninger til, hvilke opplysninger som blir behandlet samt hva formålet med behandlingen er.

Databehandler

Type personopplysninger

Formål med behandlingen

Eliq AB

Målepunkt-ID, målepunktadresse, strømforbruk, størrelse på bolig og informasjon om husholdning

Levere funksjonalitet for mer detaljert innsikt i strømforbruket for brukeren.

Elhub AS

Fødselsnummer, målepunkts-ID, anleggsadresse

Levere funksjonalitet som gir innsikt i eget strømforbruk og egne strømkostnader.

Aiia A/S

Fødselsnummer

Betaling av tjenester.

Enode AS

forbruksdata (målerverdier for strøm time for time), lokasjon for ladepunkt, bilens lokasjon,

Levere funksjonalitet for smart lading av elbil.

META Platforms Inc.

Navn, adresse, epostadresse, alder, kjønn og bruksmønster, eventuell forespørsel til kundesupport via Facebook/Messenger.

Kundesupport, kommunikasjon og markedsføring (etter samtykke).

Google LLC (Firebase, AdMob, Analytics, Ads, Firebase Cloud Messaging)

Enhetsidentifikatorer (iOS UDID, Secure Android ID, IDFA, AAID, GAID), IP-adresse, Firebase Installation ID, geografisk lokasjon, epostadresse og bruksmønster

Kundesupport, kommunikasjon og markedsføring (etter samtykke). Statistikk, analyse og feilrapportering.


AddApptr GmbH

Identifikatorer som identifiserer en annonse ID for enheten (GAID, IDFA). For å måle annonse-effekt og brukeradferd.

Annonsering via tredjeparter i appen.

Microsoft Azure

Enhetsidentifikatorer (iOS UDID, Secure Android ID, IDFA, AAID, GAID), IP-adresse, Firebase Installation ID, geografisk lokasjon, bruksmønster og informasjon du har gitt oss i sammeheng med bruk av våre ulike tjenester.

Lagre brukerprofil basert på brukerens preferanser for å øke brukeropplevelsen til den enkelte bruker, samt levere essensiell funksjonalitet i appen (som f.eks. ha muligheten til å sende varslinger med spotpriser til brukerens enhet etter ønske om dette, og vise brukeren riktig språkinnstillinger i appen).

Sveve AS

Navn, telefonnummer, epostadresse

Kundesupport

Kundo AB

Navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og opplysninger som fremkommer i dialog med kundeservice.

Kundeservice.

Mailgun Technologies, Inc.

Epostadresse, navn

Nyhetsbrev og kundekontakt

For å ivareta informasjonssikkerheten i behandlingen av personopplysninger søker vi å ha databehandleravtaler som regulerer forholdet mellom oss som behandlingsansvarlig og databehandleren (leverandøren). Dette for å sikre at opplysningene håndteres i tråd personvernlovgivningen.

Enkelte av selskapene vi overfører opplysninger til er selvstendige behandlingsansvarlige, ettersom de er underlagt særskilt regelverk som regulerer hvordan opplysningene skal behandles. Disse er oppgitt i tabellen nedenfor:

Behandlingsansvarlig

Type personopplysninger

Formål med behandlingen

Kredinor SA

Navn, adresse, epostadresse, SMS, fødselsnummer, konto- og KID-nummer.

Innfordring av krav relatert til strømleveranse.


11.0 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke og vi vil da stanse den videre behandlingen av dine personopplysninger. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi har gjort før du trakk tilbake samtykke.

Du kan også protestere mot vår behandling i gitte tilfeller. Vi vil da stanse behandlingen av opplysningene, med mindre vi kan vise til tvingende berettigede grunner til at vi kan fortsette behandlingen. Vi vil alltid stanse behandlingen dersom du protesterer mot direkte eller tilpasset markedsføring vil vi stanse den videre behandlingen.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter, eller for å trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger, kan du kontakte kundeservice på hei@elekt.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og behandle den senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du har rett til å klage hvis du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger på den måten regelverket krever. Kontakt vår kundeservice eller send inn en klage til Datatilsynet.


11.1 Lagringstid

Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt, med mindre lovgivningen gjør at vi skal eller kan oppbevare opplysningene utover dette. Eksempler på dette er:

 • Fakturaer som inneholder personopplysninger bilagsføres og oppbevares i fem år i henhold til bokføringsloven § 13. Slik oppbevaring er aktuell for eksempel dersom du har kjøpt en tjeneste fra oss.
 • Ved tvist med kunder, for eksempel om oppgjør, vil vi beholde personopplysninger så lenge det er nødvendig for å løse tvisten, basert på vår berettigede interesse.
 • Vi sletter personopplysninger basert på samtykke dersom du trekker tilbake samtykket, med mindre vi er lovpålagt å oppbevare personopplysningene videre. Vi sletter personopplysninger samlet inn via app, når du sletter en app levert av oss (med mindre vi er lovpålagt å oppbevare opplysninger videre)


12.0 Siste oppdateringer

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 22. mars, 2023.

Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt på epost til personvernombud@elekt.no eller på hei@elekt.no. Har du spørsmål rundt personvern generelt kan du besøke Datatilsynets nettsider.

Privatlivserklæring

Sist oppdatert: 27.04.2023

Introduktion

Elekt tager dit privatliv alvorligt. Her finder du information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og angiver formålet med behandlingen. I erklæringen kan du også se, hvem dine personoplysninger deles med.

"Behandling" betyder alle former for indsamling, registrering, kompilering, opbevaring og videregivelse (eller en kombination af disse) af personoplysninger. Vi behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR). Når du bruger Elekts tjenester, besøger hjemmesiden eller bruger en af Elekts apps, bekræfter du, at du er bekendt med vores privatlivspolitik, og at vi behandler personoplysninger om dig.


1.0 Behandlingsansvarlig

Elekt AS

Org. nr.: 920 766 854

Vestre Kanalkai 24

7010 Trondheim

personvernombud@elekt.no


2.0 Behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med:

 • Vores apps, herunder brugeradfærd og brugeridentifikation.
 • Registrering af kunder, samt igangsættelse, afslutning og ophør af kundeforhold.
 • Levering af ydelser (se specifikation i punkt 3 nedenfor).
 • Nyhedsbreve og interesselister.
 • Kommunikation og markedsføring.
 • Indgående og udgående kundesupport.
 • Analyse af brugeradfærd, logning og føring af statistik (se vores Cookie-erklæring for yderligere information).

Vi indsamler personoplysningerne enten direkte fra dig mht for eksempel registrering til en af vores tjenester, eller vi indsamler dem fra tredjeparter. Sådanne tredjeparter kan for eksempel være Elhub, så længe vi leverer en service til dig, der giver os mulighed for at hente sådanne oplysninger. Nedenfor har vi beskrevet nærmere, hvilke persondata vi behandler samt hvorfor og hvordan vi gør det for de enkelte tjenester.


3.0 Generel information om persondata vi behandler for at levere vores tjenester

Når du bruger Elekts tjenester, indsamler vi personoplysninger om dig, der hjælper os med at identificere dig som bruger. Dette omfatter blandt andet enhedsidentifikatorer, som giver os information om, hvilken enhed du bruger når du bruger vores tjenester. For at øge din brugeroplevelse og øge relevansen af tips, råd og markedsføring, vil vi også anmode om samtykke til at give dig information, der er skræddersyet til dig. Vi kan også behandle sådanne oplysninger ud fra en såkaldt legitim interesse. Læs mere om dette i afsnittene nedenfor.


Når du fortsætter med at bruge Elekts tjenester, har du mulighed for at uploade flere oplysninger om dig selv og registrere dig som bruger. De oplysninger der indsamles afhænger af hvilke tjenester du bruger. Dette kan være data, navn, målepunkts-id med mere. I sådanne tilfælde vil vi give dig information om når data indsamles.

Den detaljerede beskrivelse af behandlingen af personoplysninger, formål og juridisk grundlag for indsamling af oplysninger i forbindelse med vores tjenester følger nedenfor.


3.1 Registrere brugerprofil

Hvis du vælger at oprette dig som bruger i en af vores tjenester, opretter vi en profil der samler dine oplysninger ét sted, hvilket betyder, at du kan logge ind på tværs af enheder og få adgang til alle de oplysninger vi har registreret om dig.

For at oprette en brugerprofil behandler vi de personoplysninger du oplyser under registreringen. Oplysningerne indsamles via en af de autentificeringsløsninger vi bruger for at vide at du er dig (registrering med "Google log ind", "Apple ID", Vipps eller BankID). I forbindelse med brugerprofilen behandler vi oplysninger som fornavn, efternavn, telefonnummer, personnummer, e-mail, adresse, billede (hvis du har indtastet dette), Kunde-id fra iOS/Google, Device ID.

Behandlingen af personoplysninger nævnt i dette punkt er baseret på, at det er nødvendigt at gennemføre en aftale med dig for at levere den relevante tjenesten som du opretter en brugerprofil for, og er baseret på GDPR artikel 6, stk. 1 b).


3.2 Brug af strømdata

Ved brug af vores tjenester har du mulighed for at dele dine eldata via Datahub/Eloverblik (målernummer, målepunkts-id, målepunktsadresse, timeforbrug af el) eller via en realtidsmåler, også kaldet HAN-port (realtids- og sidste time elforbrug, spændingsniveau og overskudseffekt). Vi behandler disse data for at visualisere tjenester relateret til indsigt i elforbrug, netleje og el-omkostninger. Derudover har vi mulighed for at give dig tips og råd ud fra denne information. Dette omfatter også anbefalinger til elkontrakter og meddelelser ved mistanke om fejl i fakturering fra din elleverandør.

For at kunne hente oplysninger fra Datahub/Eloverblik skal vi have en aftale med dig, og du skal have delt oplysningerne med os via Datahub/Eloverblik. Behandlingen er nødvendig for at gennemføre en aftale og er baseret på GDPR artikel 6 (1)( b).

Visse funktionaliteter, såsom anbefalinger til el-kontrakter, vil foregå i kombination med fakturaoplysninger der indsamles separat med dit samtykke. Denne behandling er baseret på GDPR artikel 6 (1)(a), og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Når du bruger vores service til at få et detaljeret overblik over hvad der bruger strøm i din bolig, vil vi også indsamle oplysninger om din husstand for at højne kvaliteten af disse analyser. Det kan være oplysninger om f.eks. boligstørrelse, antal medlemmer i husstanden, byggeår og lignende. Vores underleverandør på et detaljeret overblik over elforbrug er firmaet Eliq AB. For at kunne foretage en analyse af elforbruget ud fra områdets temperatur- og vejrforhold deler vi også oplysninger om placeringen af dine el-målere med Eliq.

Oplysninger om dine strømdata gemmes i din brugerprofil hvis du har oprettet denne. Behandlingen er nødvendig for at vi kan levere den bedst mulige analyse til dig, og er baseret på vores legitime interesse i at tilbyde gode tjenester. Behandlingen er baseret på GDPR artikel 6 (1)(f).


3.3 Analyse af din elkontrakt og visning af faktura i app

Når du beder os om at udføre en analyse af din el-kontrakt ved at bruge vores fakturakontrolservice, bruger vi dit nationale identifikationsnummer til at hente oplysninger fra eFaktura-platformen. Dette sker efter at du har autentificeret ved hjælp af Vipps eller BankID. Via eFaktura-platformen får vi adgang til el-relaterede fakturaer op til 16 måneder tilbage i tiden. Når vi indsamler fakturaer vil disse indeholde personoplysninger vedrørende din el- eller netlejeaftale, afhængig af hvad der står på fakturaen. I forbindelse med autentificeringen behandler vi også andre oplysninger om dig som person (fornavn, efternavn, e-mail, adresse og enhedsidentifikatorer, der fortæller os, hvilken enhed du er på).

For at holde dig orienteret om analyseresultater vil vi bruge notifikationer i appen, e-mail eller SMS. Elekt AS har licens som betalingsvirksomhed fra det norske Finanstilsynet, hvilket betyder, at vi er underlagt en høj grad af sikkerhed i forbindelse med indsamling af denne type oplysninger. Vi vil altid anmode om dit samtykke inden indsamlingen finder sted.

Ønsker du, at vi viser dine el- og internetlejefakturaer i appen, bruger vi samme metode, som når vi analyserer elfakturaer.

Behandlingen er baseret på dit samtykke i henhold til GDPR artikel 6 (1)(a).


3.4 Familiedeling

Hvis du giver andre personer adgang til dine elmålere i appen, vil Elekt dele personlige data med disse personer. Det er dog dit ansvar at sikre at du ikke deler oplysninger med andre end dem du ønsker skal få indsigt i dit elforbrug. Personoplysninger vi deler er dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, målernummer/målepunkt-id, målepunktsadresse, samt en detaljeret oversigt over dit elforbrug, el- og netlejefaktura.

Adgangen bevares, indtil du selv trækker den tilbage. Behandlingen er baseret på dit samtykke i henhold til GDPR artikel 6 (1)(a).


3.5 Notifikationstjenester i appen

Aktiverer du notifikationer om fx elpriser i appen vil vi bruge enhedsidentifikatorer til at sende den rigtige besked til den rigtige enhed. Hvis du har tilføjet lokationer til appen, enten manuelt eller dette er opnået i forbindelse med at du har brugt en af vores andre tjenester (fx analyse af din elkontrakt), vil vi også kunne behandle din adresse at sende dig en meddelelse om relevante prisklasser. Du kan vælge at slå notifikationer til og fra i dine appindstillinger. Behandlingen er baseret på dit samtykke i henhold til GDPR artikel 6 (1)(a).


3.6 Oppgradering til Elekt+ eller køb i Elekt Shop

Hvis du har valgt at opgradere til et Elekt+ abonnement gennem såkaldt "in-app køb" via Google Play eller App Store, behandler vi oplysninger om din valgte betalingsmetode. Hvis du køber noget i Elekt Shop, behandler vi personoplysninger om dig i forbindelse med levering af produkterne (navn, adresse og lignende) udover at behandle oplysninger om din valgte betalingsmetode.

Behandlingen er nødvendig for at gennemføre købsaftalen og er baseret på artikel 6 (1)(b) i GDPR.


3.7 Feedback i appen

Hvis du vælger at give os feedback i appen, bruger vi enhedsidentifikatorer til at kunne svare dig via en notifikation. I denne sammenhæng indsamler vi også oplysninger om hvilken type enhed du bruger når du giver os feedback. Det kan for eksempel være styresystem, type telefon, hvilken version af appen du nbruker og lignende oplysninger, der kan hjælpe os med at opdage eventuelle fejl hurtigere.

I tilfælde hvor du indtaster dine kontaktoplysninger i de valgfri feedbackfelter (såsom navn og e-mailadresse), vil oplysningerne kun blive brugt til at kontakte dig og forbedre vores tjenester. Vi vil aldrig bruge sådanne oplysninger til andre formål, såsom til yderligere at markedsføre vores produkter, eller til at videregive dine personlige oplysninger til en tredjepart for kommerciel vinding. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i henhold til GDPR artikel 6 (1)(f). Vores legitime interesse er at kunne tilbyde god kundeservice i forbindelse med svar på henvendelser.


4.0 Generel information om persondata, der behandles for at forbedre brugeroplevelsen

Vi behandler personoplysninger om dig som beskrevet i afsnit 4.1, 4.2 og 4.3 for at hjælpe os med at forstå hvordan vores tjenester bruges, og for at forbedre brugeroplevelsen.

I denne sammenhæng indsamler vi for eksempel information om, hvor ofte du bruger forskellige tjenester, varighed af brug, app-nedbrud, hvilke annoncer du klikker på, og hvilken funktionalitet du har brugt. Vi indsamler også oplysninger om den eller de enheder du bruger til at få adgang til vores tjenester. Dette kan være hardware- og softwareoplysninger, IP-adresse, enheds-id, enhedsspecifikke og app-indstillinger (f.eks. sprog, tidszone, browsertype, meddelelsesindstillinger), brugertype (betalende/gratis) og identifikatorer knyttet til cookies eller andre teknologier som kan identificere din enhed eller browser (f.eks. IMEI/UDID, Secure Android ID, IDFA, AAID og Firebase Installation ID).

Vi vil nogle gange bede om at spore dig på tværs af enheder og applikationer på din mobil. Vi udfører sporingen enten til vores egne formål for at indsamle oplysninger, som vi kan bruge til at forbedre brugeroplevelsen, eller for tredjeparter. Hvis du ønsker at fravælge interessebaseret sporing på tværs af applikationer og enheder, kan du gøre det gennem indstillingerne på din mobil (privatliv-innstillingerne). Bemærk venligst, at Apple, Google eller andre platforme til enhver tid kan ændre den måde dette gøres på.


4.1 Brugeradfærd

Vi logger og analyserer brugeradfærd i appen og på vores hjemmesider for at kunne forbedre vores tjenester og din brugeroplevelse, finde fejl og for at kunne give dig relevant information.

På vores hjemmesider bruger vi cookies til at indsamle statistik om hvordan hjemmesiderne bruges. Til Appen bruger vi et Software Development Kit (SDK) til at få adgang til en række værktøjer til præstationsovervågning, nedbrudsrapportering og analyse. Vi bruger Firebase, et af de mest populære SDK'er til både Android og iOS, hvilket er nødvendigt for at kunne bruge Google Analytics og andre Google-tjenester til apps (blandt andet for at kunne sende dig notifikationer om elpriser). De oplysninger, vi behandler, kan opdeles i følgende kategorier:

 • Nødvendige, der er nødvendige for at hjemmesiderne og appen kan fungere som de skal. Kan ikke fravælges.
 • Funktionel, der sikrer at app og hjemmesider er tilpasset dine valg.
 • Analyse/statistik, brugt til at spore brugere og aktivitet på vores platforme, hvilket giver os indsigt i at forbedre services, brugeroplevelser og kommunikation. Det kan for eksempel være når du bevæger dig mellem skærme, trykker på knapper, bruger forskellig funktionalitet og lignende.
 • Marketing, plejede at kunne give dig relevant kommunikation og markedsføring. Dette gør os i stand til at vise dig relevante tilbud og annoncer fra os og tredjeparter på vores egne platforme og andre hjemmesider.

I tilfælde vil vi spore adfærd på tværs af apps, så indhenter vi dit samtykke på forhånd. Denne behandling er baseret på samtykke i henhold til GDPR artikel 6 (1)(a). Udover dette logger vi din alder, køn, geografiske placering og brugsmønster. Behandlingen er nødvendig for at beskytte vores legitime interesse i at kunne forbedre vores tjenester og din brugeroplevelse og er baseret på GDPR artikel 6 (1)(f).


4.2 In-app annoncering via tredjeparts netværk

Dersom du er Elekt+ abonnenent vil du få en brukeropplevelse helt uten annonser fra tredjeparter (som f.eks. AdMob, Xandr, Applovin), men kan fortsatt få tilbud fra våre partnere.

Som gratis bruger vil du modtage annoncer fra tredjeparter i vores App. Disse annoncer vises af tredjepartsannoncenetværk. Du kan aktivere og deaktivere personlige annoncer i vores app ved hjælp af samtykkeløsningen. Hvis du deaktiverer samtykke til personligt tilpassede annoncer, vil du stadig blive vist annoncer. Disse vil så ikke blive knyttet til dine personoplysninger og vil ikke blive tilpasset dig, de kan derfor virke mindre relevante.

Hvis du er Elekt+-abonnent, får du en brugeroplevelse helt uden annoncer fra tredjeparter (såsom AdMob, Xandr, Applovin), men kan stadig modtage tilbud fra vores partnere.


4.3 Profilering og segmentering

Elekt vil deretter tilpasse annonser, informasjon og rådgivning til den spesifikke profilen/segmentet. For at give brugerne af vores tjenester relevant og tilpasset information, tips og råd til at mestre el, samt markedsføre produkter og tjenester, behandler vi personoplysninger om dig. For at opnå dette bruger vi profilering og segmentering af brugere.

Behandlingen består i at indsamle oplysninger om vores brugere, og derefter placere brugerne i en bestemt profil eller et specifikt segment. Elekt vil herefter tilpasse annoncer, information og rådgivning til den specifikke profil/segment.


Når vi udvikler profiler og segmenter til kommunikations-, markedsførings- og analyseformål, bruger vi følgende oplysninger:

 • Oplysninger, du har givet os i forbindelse med køb af vores produkter og tjenester.
 • Oplysninger, du deler med os, når du bruger vores tjenester.
 • Oplysninger om din brugeradfærd, når du bruger vores tjenester.

Vi bruger dine oplysninger til at sikre at vi tilbyder dig de mest relevante og tilpassede tjenester og tilbud.


Behandlingen er nødvendig for at kunne give information, rådgivning og markedsføring tilpasset vores brugere. Vi har vurderet at vi har en legitim interesse i at sikre at Elekt fremstår relevant for kunden jf. GDPR artikel 6 (1)(f).


5.0 Markedsføring

For at kunne give dig relevante tips og råd i markedsføringen af vores produkter og tjenester, bruger vi de kontaktoplysninger, du har givet os ved brug af vores tjenester, samt information om dit brugsmønster for at kunne følge dig op . Dette giver os mulighed for at foreslå at bruge funktionalitet, som vi tror, du vil drage fordel af for at nå dine mål og mestre elektricitet endnu bedre (for eksempel ved at sende dig notifikationer i appen, e-mail eller give dig relevant markedsføring i andre kanaler). Vi kan også foreslå nye funktioner og tjenester, som vi tror, du vil kunne lige og få gavn af.


For at vi kan tilpasse information og anbefalinger til dig, anvender vi profilering og segmentering, som beskrevet ovenfor. Disse kan indeholde forskellige data om dig, ditt kundeforhold, din brugeradfærd, købshistorik og lignende, alt efter hvad du har accepteret ved brug af vores tjenester. For at kunne kommunikere med dig udenom vores egne tjenester, såsom via e-mail, SMS eller på andre hjemmesider og apps, behandler vi personoplysninger om dig, der gør dette muligt. Baseret på information om vores brugere kan vi nå ud til potentielle nye brugere med relevant markedsføring. Hvis du har et eksisterende kundeforhold til os, er behandlingen baseret på vores legitime interesse i at tilbyde den bedst mulige service og kommunikation omkring vores tjenester. Behandlingen er baseret på GDPR artikel 6 (1)(f).

Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold til os, vil vi bede om dit samtykke til digital markedsføring. Behandlingen er så baseret på GDPR artikel 6 (1)(a).


5.1 Nyhetsbrev og interesselister

Til markedsførings- og informationsøjemed udsender vi nyhedsbreve og vedligeholder interesselister. Vi indhenter altid dit samtykke, inden du bliver sat på en liste til modtagelse af nyhedsbreve og/eller interesselister. Formålet er at kunne informere dig om nyheder vedrørende Elekt eller ved promovering af nye produkter/ydelser/tilbud. Med et sådant samtykke behandler vi dit navn, adresse, email og telefonnummer. Du forbliver på sådanne lister, indtil du aktivt vælger at trække dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.


Retsgrundlaget for behandlingen er samtykke i henhold til GDPR artikel 6 (1)(a).


5.2 Annen elektronisk kommunikasjon

Vi behandler dine personoplysninger såsom navn, e-mail, telefonnummer for at udsende information og kommunikere med dig om de tjenester, du bruger. Når oplysningerne er vigtige for kontraktforholdet (betalende bruger af appen eller kunde hos Elekt Shop), er vores juridiske grundlag for behandlingen aftale i henhold til GDPR artikel 6 (1)(b).


6.0 Sociale medier

Vi svarer på generelle spørsmål fra kundene våre i flere sosiale medier. Vi behandler i den forbindelse ditt navn og annen informasjon som fremkommer i forbindelse med din henvendelse. Du må aldri oppgi personlig informasjon når du kontakter oss i disse kanalene. Vi tar personvern på alvor, og sletter innlegg som inneholder personlig informasjon, som for eksempel personnummer eller målepunkt-ID dersom vi blir gjort oppmerksomme på dette. Hvis du ønsker personlig rådgivning, kan du heller benytte en sikker kanal, som for eksempel via appen eller chat på våre nettsider.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne tilby en god kundeopplevelse og svare på henvendelser fra våre kunder og er basert på GDPR artikkel 6 (1)(f).

Vi besvarer generelle spørgsmål fra vores kunder på flere sociale medier. I den forbindelse behandler vi dit navn og andre oplysninger, der fremkommer i forbindelse med din henvendelse. Du må aldrig give personlige oplysninger, når du kontakter os i disse kanaler. Vi tager privatlivets fred alvorligt, og sletter opslag, der indeholder personlige oplysninger, såsom personnummer/cpr-nummer eller målepunkt-id, hvis vi bliver gjort opmærksomme på dette. Ønsker du personlig rådgivning, kan du i stedet bruge en sikker kanal, fx via appen eller chat på vores hjemmeside. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at kunne tilbyde en god kundeoplevelse og besvare henvendelser fra vores kunder og er baseret på GDPR artikel 6 (1)(f).


7.0 Gældsinddrivelse

I tilfælde af betalingsmisligholdelse vil vi benytte eksterne virksomheder til inkasso. For at udføre disse aktiviteter benytter vi kreditvurderings-udbydere og inkassofirmaer som Kredinor. Vores juridiske grundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at opkræve betaling i henhold til GDPR artikel 6 (1)(f).


8.0 Børn

Personer under 13 år må ikke indsende personoplysninger gennem vores tjenester. Vi opfordrer forældre til at overvåge deres børns brug af tjenesten og hjælpe os med at håndhæve dette.


9.0 Samarbeidspartnere og andre

Elekt behandler personoplysninger i forbindelse med leverandøraftaler og aftaler med samarbejdspartnere. Vi behandler personoplysninger såsom navn, rolle/stilling, telefonnummer, e-mailadresse, tilknyttet virksomhed/virksomhed.

Behandlingen er baseret på GDPR artikel 6 (1)(f), og vores legitime interesse er at kunne interagere med kontraktparter.


10.0 Overførsel af personlige data

Personoplysninger indsamlet fra dig kan blive delt med leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Elekt; såsom leverandører af server-hosting, udbydere af datalagring, kundesupportsystemer, betalingstjenesteudbydere, udbydere af ydeevneovervågning, udbydere af kommunikationsplatforme, udbydere af strømforsyningsfunktionalitet og lignende. Dette er vores "databehandlere".

Nogle gange kan personoplysningerne overføres og behandles af tredjepartsudbydere som beskrevet ovenfor, som er etableret i USA eller andre lande uden for EU. Vi kan også overføre dine oplysninger, hvis hele eller dele af vores virksomhed sælges. Vi vil altid bruge strenge sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data. I tilfælde af at persondata overføres til tredjeparter udenom EU eller EØS, som ikke tilbyder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil Elekt træffe foranstaltninger for at sikre dine persondata bedst muligt. Det kan for eksempel være ved at træffe foranstaltninger til at udelukke din IP-adresse eller andre personlige data, før de behandles uden for EU.

Som hovedregel deler Elekt ikke personoplysninger med tredjeparter. Hvis vi skal dele personoplysninger med tredjeparter, vil vi enten indhente dit samtykke, eller sikre, at der er et andet juridisk grundlag for at dele personoplysningerne.


10.1 Oversigt over databehandlere og andre dataansvarlige, som vi overfører personoplysninger til

Vi overfører ikke personoplysninger til andre, medmindre der er et juridisk grundlag for en sådan overførsel. I nedenstående tabel fremgår det, hvilke virksomheder vi overfører personoplysninger til, hvilke oplysninger der behandles, og hvad formålet med behandlingen er.

Databehandler

Type personopplysninger

Formål med behandlingen

Eliq AB

Målepunkts-id, målepunktsadresse, strømforbrug, boligstørrelse og oplysninger om husstand

Giver funktionalitet for mere detaljeret indsigt i strømforbrug for brugeren.

Elhub AS

personnummer, målepunkts-id, facilitetsadresse

Levere funktionalitet, der giver indsigt i eget elforbrug og egne elomkostninger.

Aiia A/S

Personnummer

Betaling af ydelser.

Enode AS

forbrugsdata (målerværdier for el time for time), placering af ladepunkt, bilens placering

Levere funktionalitet til smart opladning af elbiler.

META Platforms Inc.

Navn, adresse, e-mailadresse, alder, køn og brugsmønster, enhver anmodning til kundesupport via Facebook/Messenger.

Kundesupport, kommunikation og markedsføring (med forbehold for samtykke).

Google LLC (Firebase, AdMob, Analytics, Ads, Firebase Cloud Messaging)

Enhedsidentifikatorer (iOS UDID, Secure Android ID, IDFA, AAID, GAID), IP-adresse, Firebase Installation ID, geografisk placering, e-mailadresse og brugsmønster

Kundesupport, kommunikation og markedsføring (med forbehold for samtykke). Statistik, analyse og fejlrapportering.

AddApptr GmbH

Identifikatorer, der identificerer et annonce-id for enheden (GAID, IDFA). At måle reklameeffekt og brugeradfærd.

Annoncering via tredjeparter i appen.

Microsoft Azure

Enhedsidentifikatorer (iOS UDID, Secure Android ID, IDFA, AAID, GAID), IP-adresse, Firebase Installation ID, geografisk placering, brugsmønster og oplysninger, du har givet os i forbindelse med brugen af vores forskellige tjenester.

Gem brugerprofil baseret på brugerens præferencer for at forbedre brugeroplevelsen for den enkelte bruger, samt levere væsentlig funktionalitet i appen (såsom at have mulighed for at sende notifikationer med spotpriser til brugerens enhed efter anmodning, og vise brugeren de korrekte sprogindstillinger i appen).

Sveve AS

Navn, telefonnummer, e-mailadresse

Kundesupport

Kundo AB

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger, der fremkommer i dialog med kundeservice.

Kundeservice

Mailgun Technologies, Inc.

E-mailadresse, navn

Nyhedsbrev og kundekontakt

For at varetage informationssikkerheden i behandlingen af personoplysninger søger vi at have databehandleraftaler, der regulerer forholdet mellem os som dataansvarlig og databehandleren (leverandøren). Dette for at sikre, at oplysningerne håndteres i overensstemmelse med privatlivslovgivningen.

Nogle af de virksomheder, vi overfører oplysninger til, er uafhængige dataansvarlige, da de er underlagt særlige regler, der regulerer, hvordan oplysningerne skal behandles. Disse er angivet i nedenstående tabel:

Behandlingsansvarlig

Type personopplysninger

Formål med behandlingen

Kredinor SA

Navn, adresse, e-mailadresse, SMS, personnummer, konto og KID-nummer.

Inddrivelse af krav vedrørende elforsyning.


11.0 Dine rettigheder

Du har ret til at kræve indsigt, rettelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har også ret til at kræve begrænset behandling, gøre indsigelse mod behandlingen og kræve ret til dataportabilitet.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage, og vi stopper derefter den videre behandling af dine personoplysninger. Dette påvirker ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget, før du trak samtykket tilbage.


Du kan gøre indsigelse mod vores behandling i visse tilfælde. Vi stopper herefter behandlingen af oplysningerne, medmindre vi kan påvise tungtvejende legitime grunde til, at vi kan fortsætte behandlingen. Vi stopper altid behandlingen, hvis du gør indsigelse mod direkte eller tilpasset markedsføring.

Du kan læse mere om indholdet af disse rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

For at udøve dine rettigheder, eller for at trække dit samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte kundeservice på hei@elekt.no. Vi besvarer din henvendelse til os hurtigst muligt og behandler den senest inden for 30 dage.

Vi vil bede dig om at bekræfte din identitet eller give yderligere oplysninger, før vi tillader dig at udøve dine rettigheder hos os. Det gør vi for at være sikre på, at vi kun giver adgang til dine personlige data til dig – og ikke til nogen, der udgiver sig for at være dig.

Du har ret til at klage, hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger på den måde, som reglementet kræver. Kontakt vores kundeservice eller indsend en klage til Datatilsynet.


11.1 Opbevaringstid av data

Vi sletter eller anonymiserer personoplysninger, når formålet med den enkelte behandling er opfyldt, medmindre lovgivningen kræver, at vi eller kan opbevare dataene ud over dette. Eksempler på dette er:

 • Fakturaer indeholdende personoplysninger vedlægges og opbevares i fem år i henhold til bokføringsloven § 15. En sådan opbevaring er fx relevant, hvis du har købt en ydelse hos os.
 • I tilfælde af en tvist med kunder, for eksempel vedrørende forlig, vil vi opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at løse tvisten, baseret på vores legitime interesse.
 • Vi sletter dine persondata hvis du trækker dit samtykke tilbage, medmindre vi er forpligtet ved lov til at opbevare persondataene yderligere. Vi sletter personlige data indsamlet via app, når du sletter en app leveret af os (medmindre vi er forpligtet ved lov til at gemme oplysninger yderligere)


12.0 De seneste opdateringer av erklæringen

Privatlivserklæringen er senest opdateret den 30. marts 2023. Hvis du har spørgsmål til denne privatlivserklæring, kan du kontakte os på mail til personvernombud@elekt.no eller på hei@elekt.no. Har du generelle spørgsmål om privatlivets fred, kan du besøge www.datatilsynet.dk